LITERATURA

Akta miasta Poznania, sygn. 1/4)
Akta miasta Swarzędza, Powiatu Poznańskiego. sygn. 355
Cechy miasta Kórnik sygn. 38
Cech łączny Swarzędz sygn.3
Inwentarze mieszczańskie 1962 r. (tom I) oraz 1965 r. (tom II)
Kalupa Ł. (2004): Meblarstwo w Polsce. Eint.
Księgi Komisji Dobrego Porządku (sygn. 1/1908, 1/1909).
Księgi Rady Miejskiej (sygn. 1/43, 1/69,1/70 i 1/98).
Księgi taks wojewodzińskich (sygn.1/275, 1/276, 1/279)
Przegląd Stolarski 1927-1932,
Stryjkowski K. (1998): 500 lat dziejów Cechu Rzemiosł Drzewnych w Poznaniu. Opargraf-Opalenica.
Zespoły aktowe
Cechu Stolarzy w Poznaniu,
Naczelnego Prezydium w Poznaniu,
Prezydium Policji w Poznaniu (sygn. 8723)
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z lat 1950-1973
Urzędu Powierniczego (Treuhandstelle) w Poznaniu,
Urzędu Przesiedleńczego (Umwandererzen-tralstelle) w Poznaniu
Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z lat 1918-1939
Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego z lat 1945-1950
Zarządu Miasta (Magistratu) w Poznaniu.Opracowanie

Historia przemysłu, rzemiosła i tradycji meblarskich na terenie Wielkopolski
w okresie od XV do XXI wieku z uwzględnieniem miasta
i gminy Swarzędz

prof. dr hab. Jerzy Smardzewski
Akademia Rolnicza im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa
60-637 Poznań
Ul. Wojska Polskiego 38/42
km@au.poznan.pl
www.au.poznan.pl/km