Połączenie stolarskie jest to układ w meblu polegający na złączeniu dwóch lub większej liczby elementów lub podzespołów. W zależności od układu łączonych elementów połączenia dzielimy na dwie grupy : połączenia równoległe i połączenia kątowe.