Potrzeba wspólnej organizacji artystów, architektów i rzemieślników doprowadziła do powstania stowarzyszenia nazwanego Warsztatami Krakowskimi, istniejącego od 1913 do 1926 roku. Najbardziej znanymi projektantami w Warsztatach Krakowskich byli Wojciech Jastrzębowski (uczeń Wyspiańskiego), Karol Stryjeński, Józef Czajkowski, Franciszek Mączyński i Wiesław Zarzycki. Działalność Warsztatów Krakowskich miała charakter artystyczno-wytwórczy i była wyrazem tendencji modernistycznych w naszej sztuce użytkowej i zdobniczej. Meble wytwarzane w Warsztatach Krakowskich charakteryzowały się surowymi kształtami i skromnymi ornamentami. Dążono do bezpretensjonalności i funkcjonalności. Ponieważ w poszukiwaniu narodowego stylu pozostawiano artystom dowolność wypowiedzi, istniała duża różnorodność form. Do produkcji mebli stosowano krajowe gatunki drewna, jak sosna, modrzew, dąb, jesion. Meble wykonywano z drewna litego, ukazując konstrukcję tam, gdzie mogła ona podnieść wartość artystyczną mebla. Powierzchnię mebli wykańczano nie tylko na połysk, ale również na mat (tablica XXI). W roku 1926 Warsztaty Krakowskie uległy likwidacji, a w Warszawie założono Spółdzielnię Artystów Plastyków „Ład". Założeniami „Ładu" była ścisła współpraca między artystą projektantem a rzemieślnikiem wykonawcą. Często autor sam był wykonawcą własnego projektu. Projektowano zarówno meble, jak i całe wnętrza. Meble wytwarzano głównie z drewna sosny (niekiedy palonej), brzostu (wiązu górskiego), jesionu, jaworu i czarnego dębu. Wykonywano je przede wszystkim z drewna litego, niemal nie używając oklein. Wyplatano również meble z wikliny. Do najbardziej znanych należą funkcjonalne meble Władysława Wołkowskiego, o estetycznych, fantazyjnych kształtach. Po 1950 roku w meblach „Ładu" zaczęto   szeroko   stosować   tworzywa drzewne i okleiny, a wymiary mebli dostosowano do małych mieszkań. Meble te  lekkie i doskonałe w proporcjach  wykazują dużą trwałość. Są ciągle poszukiwane, zwłaszcza że z poszczególnych mebli można tworzyć komplety stanowiące wyposażenie wnętrz. Do znanych projektantów tych mebli należy zaliczyć: Franciszka Aplewicza, Marię Chomentowską, Wojciecha Jastrzębowskiego, Czesława Knothe, Jana Kurzątkowskiego, Władysława Księżyca, Hannę Lachert, Ewę Milewską, Andrzeja Nehringa, Izabelę Szerska-Sternińską, Mariana Sigmunda, Olgierda Szlekysa, Władysława Wincze, Władysława Wołkowskiego, Hannę Żarską i Irenę Żmudzińską.