Styl zakopiański był pierwszym polskim stylem narodowym który pozostawił po sobie liczne realizacje. Za twórcę uważa się Stanisława Witkiewicza, który pod wpływem idei Arts and Crafts, oraz doświadczeń ze studiów w Petersburgu zaczął gromadzić wiedzę o ludowej sztuce podhalańskiej. W 1904 roku Stanisław Witkiewicz, Stanisław Barabasz. Wojciech Brzega  oraz Wiktor Gosieniecki wydali zbiór wzorów mebli pod nazwa „Styl zakopiański- pokój jadalny”. W pracy tej rozwinięto wypracowaną przez górali konstrukcje i ornamentykę wykorzystując ją  we wzorach nowych stołów, kredensów, krzeseł i łóżek. Równocześnie w Zakopanym działała założona w 1878 roku Szkoła Przemysłu Drzewnego, której uczniowie uczyli się wytwarzać meble w regionalnym stylu Podhala.
Meble w stylu zakopiańskim produkowano z jaworu, świerku, jesionu, wiązu górskiego, gruszy, jabłoni i dębu. Dekoracja obejmowała rzeźbę, polichromię czasami intarsję do której używano cisu, kosodrzewiny lub  jaworu. Styl zakopiański zapoczątkował rozwój architektury regionalnej oraz  sztuki użytkowej inspirowanej tradycją ludową. Na Podhalu do dziś żywa jest tradycja stylu zakopiańskiego.